Godgørende formål 2016

I 2016 har vi valgt at støtte Børn, Unge & Sorg samt Skt. Lukas Stiftelsens Børnehospice

De foregående år har vi støttet følgende:

  • 2015: Make-A-Wish Ønskefonden Danmark  & Børnehjertefonden
  • 2014: Make-A-Wish Ønskefonden Danmark  & Børn, Unge & Sorg
  • 2013: Make-A-Wish Ønskefonden Danmark  & Julemærkefonden
  • 2012: Børnecancerfonden

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis psykologisk behandling til børn og unge under 28 år, der:

  • lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller
  • har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.

De tilbyder også telefonrådgivning til netværket omkring børnene og de unge i forhold til, hvordan man bedst kan støtte dem. Derudover rådgiver og uddanner vi fagfolk, der gennem deres arbejde, fx i sundhedsvæsenet eller institutioner/skoler, kommer i kontakt med disse børn og unge.

Hjælpen i Børn, Unge & Sorg er gratis, og alle medarbejdere har tavshedspligt.

Børn, Unge & Sorg er et specialiseret hus

Børn, Unge & Sorg er Danmarks førende inden for professionelt sorgarbejde. Vores forskningscenter sikrer, at ny viden på området kobles med vores praktiske erfaringer og bruges aktivt i terapien, og vi arbejder ihærdigt på at udbrede denne viden til fagpersoner, der i deres arbejde kommer i kontakt med de berørte børn og unge. Det sker blandt andet gennem telefonrådgivning, uddannelse og supervision.

Deres tre afdelinger i København, Aarhus og Odense er bemandet med psykologer, som alle er specialister i børn og unge, der oplever sygdom og død i familien. Deres kerneopgaver er:

  • Psykologisk behandling til de børn og unge der med en alvorligt syg forælder eller søskende har brug for hjælp til at fungere i en ændret hverdag.
  • Psykologisk behandling til de børn og unge, hvor sorgen over at have mistet på længere sig hindrer eller er på vej til at hindre et normalt hverdagsliv.

De støtter og behandler børnene og de unge, så de kan leve med sygdommen og sorgen som en del af deres liv. Børn tilbyder de individuel terapi og terapi i grupper. Børn fra 0-3 år hjælpes gennem forældrene. For unge i alderen 16-27 år er tilbuddene fortrinsvis terapi i grupper.

 

Når et barn får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. På børne- og ungehospice er det derfor ikke kun det syge barn, der tilbydes lindring og aflastning, men også søskende, forældre og bedsteforældre. Lukashuset børne- og ungehospice er Danmarks første og klar til at modtage familier fra 1. november 2015.

I Lukashuset børne- og ungehospice vil livstruede syge børn og unge kunne få lindring på højt niveau med livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt. Der vil være fokus på at se barnet bag diagnosen og have øje for, hvad der er vigtigt her og nu.

Med barnets sygdom ændrer verden sig. Det normale familieliv forandrer sig, og i lange perioder lever familien delt mellem hjem og hospital. Derfor kan det være svært at finde plads til at samles som familie, og forældres og søskendes følelser af sorg, utryghed, angst og jalousi bliver nemt overset.

I Lukashuset har vi fokus på, at familier kan leve et så normalt familieliv som muligt. Her er plads til samvær, leg, tumlen og hygge – indendørs og udendørs. Her er også plads til at være ked af det og bange på svære dage, og til at være glad og lettet på bedre. Omsorg og støtte til forældre og børn er således en fast og selvfølgelig del af hverdagen.

I Lukashuset ydes en sundhedsfaglig indsats på specialiseret niveau døgnet rundt kombineret med psykosociale og pædagogiske indsatser. Indsatserne udføres af et tværfagligt team bl.a. bestående af læge, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, psykolog og præst.

I Lukashuset kan de indlagte børn og unge og deres familier leve et så normalt familieliv som muligt. Der er plads til helt almindelige familieaktiviteter og livsudfoldelse for store og små på trods af sygdom. Der er plads til 4 familier i Lukashuset af gangen.

Hver familie får en bolig, der består af to sammenhængende stuer, hvor det syge barns plejebehov samt familiens behov for privatliv kan rummes. Boligerne er indrettet hjemligt med bl.a. sofagruppe, spisebord, senge og tv. Dvs. der er plads til, at familien er samlet ét sted.

Lukashuset rummer desuden en række fællesrum, hvor familierne har andre muligheder end de har hjemme: fx i et stort karbad og et fysioterapirum, og i spisestuen og dagligstuen har de mulighed for at møde andre familier, som står i en lignende situation.

Fra Lukashuset er der via en terrasse udgang til en sansehave og legeplads, der ligger som del af Stiftelsens gamle park. I sansehaven er der duftbede, plukkebede og kroge til at gemme sig i. Desuden kan legebarnet slå sig løs i legehuset, på trampolinen eller i kravletunnellen. Omdrejningspunktet i haven er vandanlægget, hvor man har adgang til vand både fra en kørestole, men også som soppebassin.

Generelt er haven indrettet, så der er let adgang for kørestole og andre hjælpemidler.