Godgørende formål 2018

I 2018 har vi valgt at støtte Børnehuset SIV i Farum samt Make-A-Wish Ønskefonden Danmark.
De foregående år har vi støttet
:

 • 2017: Bryd Tavsheden & Julemærkehjemmet Kildemose
 • 2016: Børn, Unge & Sorg & Skt. Lukas Stiftelsens Børnehospice
 • 2015: Make-A-Wish Ønskefonden Danmark  & Børnehjertefonden
 • 2014: Make-A-Wish Ønskefonden Danmark  & Børn, Unge & Sorg
 • 2013: Make-A-Wish Ønskefonden Danmark  & Julemærkefonden
 • 2012: Børnecancerfonden
Børnehuset SIV i Farum

Hvad er Børnehuset SIV?

Børnehuset SIV er institution for alvorligt syge børn og deres familier. Husets børn har mange forskellige sygdomme. De mest almindelige er alvorlige hjertefejl, leukæmi, andre cancerformer og svære immundefekter.

Familierne til alvorligt syge børn er ofte nødt til at leve isoleret pga. et lavt immunforsvar, hvilket et kan være meget ensomt. I børnehuset ønsker vi at give de familier mulighed for at omgås andre i dagligdagen, og i særdeleshed vil vi gerne hjælpe det syge barn med at udvikle sine sociale kompetencer igennem leg og samvær med andre børn!

Ønsker man en plads i børnehuset, skal man først tale med os for at høre om der er en ledig plads. Derefter skal man kontakte sagsbehandleren i sin hjemkommune, så barnet kan visiteres hertil og det hjælper vi gerne med.

Børnehuset i fem punkter

 • Vi hjælper familier med alvorligt syge børn til at have en hverdag, der ligger så tæt på den almindelige som muligt
 • Vi bryder familiens isolationen og fungerer som bindeled mellem den sygdomsramte families dagligdag og verden udenfor, som andre mennesker tager for givet
 • Vi understøtter sammenholdet i familier, der lever under et hårdt pres
 • Vi styrker og opretholder syge børns evne til social kontakt
 • Vi hjælper børn og forældre med at komme tilbage til en hverdag i en almindelig daginstitution efter endt sygdom. Dette gør vi blandt andet via samarbejder med de institutioner, der skal modtage et af ”vores” børn, idet vi rådgiver personalet om, hvad det vil sige, at barnet har haft en alvorlig sygdom
Make-A-Wish Ønskefonden Danmark

Make-A-Wish Ønskefonden Danmark

Make-a-wish danmarks formål

Make-A-Wish Danmarks formålsparagraf er at opfylde et ønske for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og er ramt af en livstruende sygdom.

Det er Make-A-Wish Danmarks vision at sikre udbredelsen af Make-A-Wish i Danmark, så alle danske børn med livstruende sygdomme får mulighed for at få et ønske opfyldt.

Make-A-Wish Danmark arbejder i overensstemmelse med nedenstående værdier, som gælder alt arbejde og alle aktiviteter og personer, der udføres af, eller er tilknyttet til organisationen, herunder medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer:

Håb, Styrke og Glæde

Omsorg, Ærlighed, Respekt, Optimisme, Professionalisme, Integritet, Seriøsitet

Make-A-Wish Danmark har ingen tilknytning til politiske eller religiøse organisationer, ligesom foreningen ikke skelner i forhold til køn, race, religion eller lignende.